Jo Cobbaut

Het grote geld voor groeiers

Fondsbeheerders hebben tot eind juni de tijd om zich kandidaat te stellen voor de pilootfase van Escalar, het nieuwe ondersteuningsmechanisme voor scale-ups van de Europese Commissie. Initiatiefnemer Rudy Aernoudt legt uit hoe het mechanisme miljarden richting groeibedrijven kan kanaliseren. Proptech-ondernemer Dirk Paelinck wil het alvast gebruiken.

Steven Lehmann: Denk groter

Het departement Global Analytics & Data Foundation van UCB heeft op korte tijd al heel wat verwezenlijkt. Het biofarmaceutisch bedrijf investeert in de verspreiding van de kennis over analytics en AI doorheen het hele bedrijf. Met specifieke aandacht voor leren om de juiste vragen te stellen. Steven Lehmann licht toe.

Start-ups in gevaar

De coronacrisis raakt startende bedrijfjes heel erg. Ze hebben vaak niet veel kapitaal en hebben dus weinig buffer om moeilijke maanden door te komen. Ondernemen sprak met Kristof Haerens van start-up Thorbiq, en met Aelbrecht Van Damme en Jurgen Ingels die de wereld van de start-ups zeer goed kennen en pleiten voor gerichte steunmaatregelen.