ETION Forum 2019 - 16 september - Ghelamco Arena

Waarom werken of ondernemen mensen? Waarom kiezen consumenten voor een bepaald product? Waarom bestaan we als organisatie? Onder de noemer The meaning of WHY staat het ETION Forum 2019 in het teken van de betekeniseconomie. Een economie die draait om de behoefte van de mens aan zingeving en betekenis.

Onder invloed van ICT en digitale technologie kwam de focus in de voorbije decennia steeds meer te liggen op cijfers, kennis en data. Maar mensen zijn meer dan getallen en formules. We zijn betekenisgerichte wezens en die roep naar betekenis klinkt almaar luider. Klanten kiezen niet altijd voor het goedkoopste product, maar ook voor duurzaamheid of klantvriendelijkheid. Werknemers kiezen niet altijd voor het hoogste loon, maar ook voor de waarden die een werkgever uitdraagt. Productiviteit stijgt niet altijd met efficiëntie-ingrepen, maar wel wanneer men het werk als zinvol ervaart.

We hebben behoefte aan betekenis en willen die ook meer dan ooit terugvinden in onze professionele bezigheden. De opkomende betekeniseconomie haakt daarop in door betekenis centraal te zetten in de ontwikkeling van producten en diensten, in het aansturen van organisaties of in het bijdragen aan maatschappelijk welzijn. Maak op het ETION Forum 2019 kennis met deze nieuwe, verfrissende kijk op ondernemerschap en economie, en ga mee op zoek naar ´the meaning of why´!

Met dank aan